Centrum Edukacji Zdroje
ul. Jabłoniowa 15 · Szczecin szkoły dla młodzieży od 1998r.

Technikum Zawodowe dla Młodzieży

Technikum Organizacji Reklamy (dzienne)

Zarezerwuj miejsce

Trwa rekrutacja do Technikum dla młodzieży na rok szkolny 2014/2015. Rekrutacja odbywa się poprzez stronę elektronicznego naboru prowadzonego przez Urząd Miasta Szczecina dla Technikum.

Możesz również po prostu przyjść do sekretariatu, a wszystkie formalności załatwimy na miejscu. Zadzwoń, chętnie odpowiemy na każde pytanie. Telefon (91) 461 33 03. Wyślij e-mail: sekretariat@zdroje.edu.pl

Pobierz również podanie do Technikum oraz zasady rekrutacji 2014/2015 do Technikum.

Technikum, Liceum, Studium, Technikum Informatyczne
Technikum, Liceum, Studium, Technikum Informatyczne
Technikum, Liceum, Studium, Technikum Informatyczne
Technikum, Liceum, Studium, Technikum Informatyczne
Technikum, Liceum, Studium, Technikum Informatyczne

Jakie kwalifikacje uzyskasz?
W trakcie czteroletniego cyklu kształcenia przygotowujemy do matury i egzaminu zawodowego w dwóch specjalnościach:
- sprzedaż produktów i usług reklamowych,
- organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.

Czego się nauczysz?
Przyszli technicy organizacji reklamy:
- zdobędą gruntowne przygotowanie w zakresie profesjonalnej grafiki komputerowej,
- poznają zasady pracy w agencji reklamowej,
- nauczą się sporządzać kosztorysy usługi reklamowej, umowy,
- poznają zasady marketingu, które pozwolą im na dostosowanie usługi reklamowej do potrzeb klienta.

Gdzie odbędziesz praktyki?
Zajęcia prowadzone w nowoczesnej pracowni komputerowej odbywają się z wykorzystaniem specjalistycznych programów do projektowania grafiki.
Podczas trwania nauki odbędziesz praktykę zawodową w wymiarze 4 tygodni w renomowanych szczecińskich agencjach reklamowych.

Absolwent technikum otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w języku polskim i angielskim.

Czas trwania nauki: 4 lata

Przedmioty:
- Język polski
- Język angielski
- Język niemiecki
- Wiedza o kulturze
- Historia
- Wiedza o społeczeństwie
- Podstawy przedsiębiorczości
- Geografia
- Biologia
- Chemia
- Fizyka
- Matematyka
- Informatyka
- Wychowanie techniczne
- Edukacja dla bezpieczeństwa
- Zajęcia z wychowawcą

Praktyki:
minimalny wymiar praktyk: 4 tygodnie/160 godzin - w klasie III