Centrum Edukacji Zdroje
ul. Jabłoniowa 15 · Szczecin szkoły dla młodzieży od 1998r.

Technikum Zawodowe dla Młodzieży

Technikum Logistyczne (dzienne)

Zarezerwuj miejsce

Trwa rekrutacja do Technikum dla młodzieży na rok szkolny 2014/2015. Rekrutacja odbywa się poprzez stronę elektronicznego naboru prowadzonego przez Urząd Miasta Szczecina dla Technikum.

Możesz również po prostu przyjść do sekretariatu, a wszystkie formalności załatwimy na miejscu. Zadzwoń, chętnie odpowiemy na każde pytanie. Telefon (91) 461 33 03. Wyślij e-mail: sekretariat@zdroje.edu.pl

Pobierz również podanie do Technikum oraz zasady rekrutacji 2014/2015 do Technikum.

Absolwent naszej szkoły w zawodzie technik logistyk może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo – spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

Technikum, Liceum, Studium, Technikum Informatyczne
Technikum, Liceum, Studium, Technikum Informatyczne
Technikum, Liceum, Studium, Technikum Informatyczne
Technikum, Liceum, Studium, Technikum Informatyczne
Technikum, Liceum, Studium, Technikum Informatyczne

Jakie kwalifikacje uzyskasz?
W trakcie czteroletniego cyklu kształcenia przygotowujemy do matury i egzaminu zawodowego w trzech specjalnościach:
- organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji, magazynowania,
- zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych,
- organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

Czego się nauczysz?
Absolwent tej klasy pozna zagadnienia związane z:
- projektowaniem i organizacją efektywności działania systemów dystrybucji, transportu i komunikacji,
- zarządzaniem centrami dystrybucji, punktami obsługi klientów,
- planowaniem i organizowaniem bezpiecznego i szybkiego transportu osób w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Gdzie odbędziesz praktyki?
Praktyki zawodowe odbywają się w renomowanych firmach spedycyjnych.

Absolwent naszej szkoły w zawodzie technik logistyk może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo – spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

Absolwent technikum otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w języku polskim i angielskim.

Czas trwania nauki: 4 lata

Przedmioty:
- Język polski
- Język angielski
- Język niemiecki
- Wiedza o kulturze
- Historia
- Wiedza o społeczeństwie
- Podstawy przedsiębiorczości
- Geografia
- Biologia
- Chemia
- Fizyka
- Matematyka
- Informatyka
- Wychowanie techniczne
- Edukacja dla bezpieczeństwa
- Zajęcia z wychowawcą

Praktyki:
minimalny wymiar praktyk: 4 tygodnie/160 godzin - w klasie III