Centrum Edukacji Zdroje
ul. Jabłoniowa 15 · Szczecin szkoły dla młodzieży od 1998r.

Klasa wojskowa z językiem angielskim

Technikum, Liceum, Studium, Liceum Ogólnokształcące
Technikum, Liceum, Studium, Liceum Ogólnokształcące
Technikum, Liceum, Studium, Liceum Ogólnokształcące
Technikum, Liceum, Studium, Liceum Ogólnokształcące
Technikum, Liceum, Studium, Liceum Ogólnokształcące

Oddział Przygotowania Wojskowego
to klasa, która realizuje program szkolenia w zakresie przygotowania wojskowego określony przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Program przy wsparciu MON nadzorowany jest przez Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.
Zajęcia są przeprowadzane w szkole oraz patronackiej Jednostce Wojskowej.

W klasie przewidziane są obozy wojskowe i survivalowe oraz szkolenia m.in.: szkolenie bojowe, w tym: szkolenie strzeleckie, terenoznawstwo, szkolenie medyczne, inżynieryjno-saperskie, sprawnościowe czy szkolenie logistyczne.

Klasy wojskowe biorą udział w różnego rodzaju akcjach i uroczystościach, a także (z sukcesami) konkursach z zakresu wojskowości, np. w Wojewódzkim Przeglądzie Musztry Paradnej oraz Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Dodatkowym przedmiotem realizowanym w OPW jest język angielski zawodowy.

Korzyści dla absolwentów Oddziałów Przygotowania Wojskowego to możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, a w konsekwencji pozostanie żołnierzem rezerw osobowych SZ RP lub wstąpienie do czynnej służby wojskowej, dodatkowe punkty w procesie rekrutacji na wyższe uczelnie wojskowe.

Oprócz kształcenia w zakresie przygotowania wojskowego uczniowie przygotowują się w ramach kształcenia ogólnego do egzaminu maturalnego.

Patronat i współpraca
Patronat nad klasą sprawuje Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Uniwersytet Szczeciński i 5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie.

Czas trwania nauki: 4 lata.

Rekrutacja
Rekrutacja odbywa się poprzez stronę elektronicznego naboru prowadzonego przez Urząd Miasta Szczecina dla: Liceum Ogólnokształcącego i Technikum. Możesz również po prostu przyjść do sekretariatu, a wszystkie formalności załatwimy na miejscu. Zadzwoń, chętnie odpowiemy na każde pytanie. Telefon (91) 461 33 03. Wyślij e-mail: sekretariat@zdroje.edu.pl